Szakgimnázium

Kerettantervek

OFI – közismereti tantárgyak

NSZFH – szakmai tantárgyak

HTTP alapítvány

Cisco tan- és segédanyagok


Érettségi vizsga részletes követelményei

Szakmai és vizsgakövetelmények

Tankönyv / Tananyagcsomag

Tananyagbank / Feladatbank

Interaktív szimulációk


Szakgimnáziumi informatikai képesítés 2016/2017 tanévtől


Tárgyi feltételek  a kerettantervekben:

“A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (SZVK) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs.
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs.”

/Tájékoztatás a 2016/2017. tanévtől bevezetésre kerülő szakgimnáziumi kerettantervek tervezeteiről /

Javasolható tárgyi feltételek a 9. évfolyam informatika képzéséhez a kerettanterv témakörei alapján:

Hardver:

  • Labor számítógépek, komponensek szereléshez, installáláshoz, karbantartáshoz
  • Virtuális gépek installálása szoftvertelepítéshez, konfiguráláshoz, rendszer-beállításokhoz. (A virtuális gépek üzemeltetéséhez szükséges rendszer követelmények biztosítása!)

Szoftver:

További források a programozás tanításához:


9. évfolyam tantárgyai

IT alapok (1 óra/hét) témakörei

IT alapok gyakorlat (2 óra/hét) témakörei

Programozás (1 óra/hét) témakörei

Programozás gyakorlat (2 óra/hét) témakörei

  • Bevezetés a programozásba
  • Weboldalak kódolása

IT szakmai angol nyelv (2 óra/hét) témakörei

  • Hallás utáni szövegértés
  • Szóbeli kommunikáció
  • Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon

IT szakorientáció (1 óra/hét) témakörei

  • Informatikai munkakörök

IT szakorientáció gyakorlat (2 óra/hét) témakörei

  • Informatikai munkakörök